ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

ราคาพิมพ์สมุดฉีก Memo Note

ไม่มีปก กระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
ปกกระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์ 4 สี
เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
ไม่มีปก กระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
ปกกระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์ 4 สี
เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง