top of page
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png
นามบัตร-web--005.jpg

ART PAPER

กระดาษอาร์ตมัน 250 - 300 แกรม

เนื้อกระดาษสีขาว เรียบเนียน มีความมันเงาเล็กน้อย

นามบัตร-web--003.jpg
นามบัตร-web--001.jpg

CArdPAPER

กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม

เนื้อกระดาษไม่มีความเงา ขาวสะอาด อ่านสบายตา เนื้อเนียนเรียบ มีทั้ง

แบบเรียบ 240 g. และแบบอัดลาย 210 g.

นามบัตร-009-1.jpg
นามบัตร-web--004.jpg

CRAFTPAPER

กระดาษคราฟ CP 230 แกรม

กระดาษคราฟ KA 230 แกรม

เนื้อกระดาษสีน้ำตาลอ่อน พื้นผิวเรียบ
มีลายของกระดาษคราฟเล็กน้อยกระดาษ

ให้ความธรรมชาติ รักษ์โลก

นามบัตร-030-1.jpg

นามบัตร / บัตรสะสมแต้ม ขนาดมาตรฐาน 9x5.4 cm.

ราคาสำหรับ งานพิมพ์ 1 หน้า ไม่เคลือบ (กรณีคลือบเงา/เคลือบด้าน + เพิ่มท้ายตาราง)

ราคาสำหรับ งานพิมพ์ 2 หน้า ไม่เคลือบ (กรณีคลือบเงา/เคลือบด้าน + เพิ่มท้ายตาราง)

ตัวอย่างงานกระดาษคราฟ

ตัวอย่างงานบัตรสะสมแต้ม - นามบัตร - บัตรรับประกัน - Thank you card

หมายเหตุ

 • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

 • ระยะเวลาผลิต 1-7 วัน หลังจากสรุปแบบ

 • สั่งพิมพ์ขั้นต่ำ 100 ใบ/ชื่อ

 • ปั๊มมุมมน เพิ่มมุมละ 25 สตางค์

 • ระยะเวลาผลิตงาน 1-7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันสรุปแบบ กรณีเคลือบด้วย + 3 วันทำการ

 • กรณีต้องการงานด่วน ควรมีไฟล์พร้อมพิมพ์มาให้ (AI, PDF, PSD.) ทางเรายินดีเร่งงานให้

 • กรณีต้องการเคลือบด้วย สามารถขอราคาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้
  ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความเข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%

 • กำหนด Solotion 300 dpi ขนาดเท่างานจริง ใช้ Mode CMYK Color

 • ไม่รับผลิตสีตาม Pantone หรือ Spot Colour