ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

BAG 1

ถุงกระดาษ (เล็กสูง)
กว้าง 6.5 cm. x ยาว 13 cm. x สูง 21 cm.
กระดาษอาร์ต 250 แกรม
เชือกห้อย 30 cm.
พิมพ์ 4 สี ด้านนอก
ถุงกระดาษ-2.png

BAG 2

ถุงกระดาษ (จตุรัส)
กว้าง 8 cm. x ยาว 20 cm. x สูง 20 cm.
กระดาษอาร์ต 250 แกรม
เชือกห้อย 30 cm.
พิมพ์ 4 สี ด้านนอก
ถุงกระดาษ-3.png

BAG 3

ถุงกระดาษ (ใหญ่-สูง)
กว้าง 8 cm. x ยาว 21.6 cm. x สูง 32 cm.
กระดาษอาร์ต 250 แกรม
เชือกห้อย 30 cm.
พิมพ์ 4 สี ด้านนอก
ถุงกระดาษ-1.png
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคานี้รวมร้อยเชือก 30 cm. (เชือกถัก 5 มิล สีมาตรฐาน สีดำ,สีขาว,สีครีม)
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
- ค่าออกแบบ 500 ลูกค้าจะได้เฉพาะไฟล์ JPEG เท่านั้น กรณีต้องการ Ai. เพิ่ม 1,500 บาท (รวม 2,000)