top of page
หน้าปก-Web--สายคาด.jpg
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

ราคาสายคาด Box Sleeve

กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม พิมพ์ 1 หน้า ไม่เคลือบ ตัดปลิว
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
- ราคานี้เฉพาะตัดปลิวสี่เหลี่ยม ไม่รวมไดคัททรง
- ราคานี้เฉพาะพิมพ์อย่างเดียวไม่รวมออกแบบ
- กรณีแปะกาว 2 หน้าเพิ่ม 0.50.-/ชิ้น
- ค่าออกแบบ 500 ลูกค้าจะได้เฉพาะไฟล์ JPEG เท่านั้น กรณีต้องการ Ai. เพิ่ม 1,500 บาท (รวม 2,000)
bottom of page