top of page
หน้าปก-Web-Memo-Note.jpg
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

ราคาพิมพ์สมุดฉีก Memo Note ราคาอัพเดท 26/6/2567

**ไม่มีปก** กระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
ปกกระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์ 4 สี
เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
เทมเพลทฟรี เปลี่ยนโลโก้และข้อความได้
**ไม่มีปก** กระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
ปกกระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์ 4 สี
เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 ใบ พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (แบบเดียวกันทั้งเล่ม)
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
- ราคานี้เลือกเทมเพลทฟรีได้จากตัวอย่าง ปรับแก้ไขโลโก้และข้อความได้
- ค่าบริการออกแบบใหม่ไม่รวมไฟล์ (หน้าปก 500 บาท / เนื้อใน 300 บาท)
bottom of page