top of page

ร่วมงานกับเรา

Welcome to our Family :)

    บริษัท ลิตเติ้ล ดอท พริ้นติ้ง จำกัด ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันกำลังเติบโตและต้องการขยายธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคลากรที่ดีมีความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

Graphic Design

ฝ่ายออกแบบ

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะ ประสบการณ์ในการออกแบบ 1-2 ปี ขึ้นไป

- มีความคิดสร้างสรรค์ ตามเทรนปัจจุบัน

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

- ต้องใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ได้ : Illustrator, Photoshop, Indesign, 

Production

ฝ่ายผลิตงานพิมพ์ (ก่อนพิมพ์,พิมพ์,หลังพิมพ์)

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

Customer Service

ฝ่ายขาย/บริการลูกค้าหน้าร้าน

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

- ต้องใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ได้เบื้องต้น : Illustrator, Photoshop

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

- สามารถพิมพ์ดีดได้ 50 คำ/นาทีขึ้นไป

Quality Control

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

- ต้องใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ได้เบื้องต้น : Illustrator, Photoshop

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

- มีความละเอียดรอบคอบ 

bottom of page