ปฏิทิน ขนาด 6x8 นิ้ว
พิมพ์ 4 สี
แนวตั้ง/แนวนอน (ราคาเดียวกัน)
กระดาษอาร์ต 250 แกรม ไม่เคลือบ
เข้าเล่มห่วง กระดูกงู 4 ข้อ 2 ช่วง
ฐานจั่วปัง (กระดาษแข็ง) สีขาว
กระดาษอาร์ต 250 แกรม ไม่เคลือบ
เข้าเล่มห่วง กระดูกงู 4 ข้อ 2 ช่วง
ฐานจั่วปัง (กระดาษแข็ง) สีขาว
ปฏิทิน ขนาด 9x7 นิ้ว

เลือกแบบปฏิทินฟรี (ส่งรูปมาเปลี่ยนได้ ไม่เสียค่าแบบเพิ่ม)