top of page
หน้าปก-Web-ปฏิทิน (2).jpg
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ

Calendar 2024

ราคาปฏิทิน Update 28/9/2566
ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 8x6 นิ้ว แบบ 8 แผ่น 16 หน้า พิมพ์ 4 สี ไม่เคลือบ พร้อมฐานจั่วปังสีขาว
ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 8x6 นิ้ว แบบ 14 แผ่น 28 หน้า พิมพ์ 4 สี ไม่เคลือบ พร้อมฐานจั่วปังสีขาว
หน้าปก-Web-สีฐานปฏิทิน.jpg

เลือกแบบปฏิทินฟรี (ส่งรูปมาเปลี่ยนได้ ไม่เสียค่าแบบเพิ่ม)

หน้าปก-Web-ปฏิทินแขวน (2).jpg
ปฏิทินแขวนแบบสั้น
Template-ปฏิทินแขวนแบบสั้น.jpg
ปฏิทินแขวนแบบยาว
Template-ปฏิทินแขวนแบบยาว (1).jpg
หน้าปก-Web-ปฏิทินเข้าเล่ม-3.jpg
ราคาปฏิทินแขวน
ปกขนาด 29.7x42 cm. พิมพ์ 4 สี ไม่เคลือบ เข้าเล่มกระดูกงู (เนื้อในแก้ไขไม่ได้)

หมายเหตุ

 

- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% แล้ว

- ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ กรณีเลือกภาพที่ทางบริษัทฯ มีแบบแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

- ออกแบบฟรี เฉพาะหน้าปกปฏิทินแบบแขวน
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง

- ราคาปฎิทินตั้งโต๊ะ ไม่รวมซองกระดาษ

- กรณีไม่สั่งซองกระดาษเพิ่ม ปฎิทินตั้งโต๊ะจะถูกบรรจุลงซองพลาสติก OPP ใส ฟรี

- กรณีต้องการบรู๊ฟสี มีค่าบริการเพิ่ม (8แผ่น 16 หน้า 300 บาท / 14 แผ่น 28 หน้า 400 บาท) พร้อมจัดส่ง

- ระยะเวลาผลิตงาน 10-20 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันสรุปแบบ

- กรณีต้องการงานด่วน ควรมีไฟล์พร้อมพิมพ์มาให้ (AI, PDF, PSD.) ทางเรายินดีเร่งงานให้
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความเข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%

- กำหนด Solotion 300 dpi ขนาดเท่างานจริง ใช้ Mode CMYK Color

bottom of page