top of page
หน้าปก-Web--ใบปลิว (2).jpg
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

ตัวอย่างงานพิมพ์

ราคาอัพเดท ณ วันที่ ธันวาคม 2565

ราคาโบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาด A5 (210x145.5 mm.) พิมพ์ 4 สี

หน้าปก-Web--ระบบดิจิตอล-VS-ระบบออฟเซต.jpg

ราคาโบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาด 1/3 A4 (97x210 mm.) พิมพ์ 4 สี

ราคาโบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาด A4 (210x297 mm.) พิมพ์ 4 สี

หน้าปก-Web-ระบบดิจิตอล-VS-ระบบออฟเซต-กระดาษปอนด์.jpg

ราคาโบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาด A3 (420x297 mm.) พิมพ์ 4 สี

ราคาโบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาด A2 (420x594 mm.) พิมพ์ 4 สี

ราคาโบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาด A4x3 (630x297 mm.)พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

หมายเหตุ

- กรณีต้องการงานด่วน กรุณาเลือกกระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม (เฉพาะจำนวน ไม่เกิน 10,000 ใบ, ขนาดไม่เกิน A3)

- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% แล้ว

- ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ (ค่าออกแบบ 1 หน้า 500 / 2 หน้า 1,000)
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง

- ราคานี้ไม่รวมค่าพับ

- ราคานี้เป็นราคาต่อแบบ เช่น 5,000 ใบ 1 แบบ (กรณี 10 แบบ ๆ ละ 500 ใบ จะเป็นเรทราคาที่ 500 ใบ)

- ระยะเวลาผลิตงาน 5-10 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันสรุปแบบ กรณีเคลือบด้วย + 3 วันทำการ

- กรณีต้องการงานด่วน ควรมีไฟล์พร้อมพิมพ์มาให้ (AI, PDF, PSD.) ทางเรายินดีเร่งงานให้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัท ฯ กำหนด

- กรณีต้องการเคลือบด้วย สามารถขอราคาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความเข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%

- กำหนด Solotion 300 dpi ขนาดเท่างานจริง ใช้ Mode CMYK Color

- สำหรับกระดาษความหนาตั้งแต่ 210 แกรมขึ้นไป จะปั๊มเส้นพับอย่างเดียว (ค่าปั๊มพับ 1 พับ @0.30 บาท / ค่าปั๊มพับ 2 พับ @0.35 บาท) ต่อใบ

- กรณีแผ่นพับ รอยเส้นพับจะเป็นรอยแตกของกระดาษ ถ้าชิ้นงานเป็นสีโทนเข้ม จะเห็นรอยเด่นชัด (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้า เนื่องจากสาเหตดังกล่าว)

- ไม่รับผลิตสีตาม Pantone หรือ Spot Colour

- งานที่มีตัวอย่างสี งานพิมพ์จะไม่ตรงตามตัวอย่าง 100% สามารถทำได้แค่ใกล้เคียงเท่านั้น

- สีบนหน้าจอกับสีบนกระดาษไม่สามารถเทียบสีกันได้

- งานพิมพ์จากโรงพิมพ์อื่นไม่สามารถยึดค่าสีได้ เพราะสีที่ใช้พิมพ์ต่างกัน

- งานที่มีขอบหรือเส้นขอบ งานตัดจะเห็นขอบไม่เท่ากัน 1-2 mm.

- งานเคลือบ OPP เงา / OPP ด้าน หรือ UV สีจะเพี้ยน +-15%

bottom of page