top of page
หน้าปก-Web-ป้ายคล้องประตู.png
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

รูปแบบป้ายคล้องลูกบิดประตู Door Hanger

**ป้ายคล้องลูกบิดประตู ทุกแบบ DT01 - DT10 ราคาเดียว**

กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม ไดคัทตามแบบ ขนาด 9.5x24 cm. + เคลือบเงา / เคลือบด้าน

หมายเหตุ

 

- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% แล้ว

- ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ (ค่าออกแบบไม่รวมไฟล์ 1 หน้า 300 / 2 หน้า 500)
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง

- ระยะเวลาผลิตงาน 7-10 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันสรุปแบบ
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความเข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%

- กำหนด Solotion 300 dpi ขนาดเท่างานจริง ใช้ Mode CMYK Color

- ไม่รับผลิตสีตาม Pantone หรือ Spot Colour

- งานที่มีตัวอย่างสี งานพิมพ์จะไม่ตรงตามตัวอย่าง 100% สามารถทำได้แค่ใกล้เคียงเท่านั้น

- สีบนหน้าจอกับสีบนกระดาษไม่สามารถเทียบสีกันได้

- งานพิมพ์จากโรงพิมพ์อื่นไม่สามารถยึดค่าสีได้ เพราะสีที่ใช้พิมพ์ต่างกัน

- งานเคลือบ OPP เงา / OPP ด้าน สีจะเพี้ยน +-15%

bottom of page