top of page
หน้าปก-Web--แฟ้มกระดาษ.jpg
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png
Folder Price A
แฟ้ม Price A กระดาษอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี  ไม่ต้องติดกาว (ไดคัททรงตามแบบ FD01, FD02, FD07, FD08, FD09)
Folder Price B
FD05
FD10
FD11
FD12
แฟ้ม Price B กระดาษอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี ติดกาวกระเป๋า 1 ข้าง (ไดคัททรงตามแบบ FD05, FD10, FD11, FD12)
Folder Price C
FD06
FD13
แฟ้ม Price C กระดาษอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี ติดกาวกระเป๋า 2 ข้าง (ไดคัททรงตามแบบ FD06, FD13)

หมายเหตุ

 

- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% แล้ว

- ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ (ค่าออกแบบ 1 ด้าน 1,000 / 2 ด้าน 2,000)
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง

- ระยะเวลาผลิตงาน 5-10 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันสรุปแบบ กรณีเคลือบด้วย + 3 วันทำการ

- กรณีต้องการงานด่วน ควรมีไฟล์พร้อมพิมพ์มาให้ (AI, PDF, PSD.) ทางเรายินดีเร่งงานให้
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความเข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%

- กำหนด Solotion 300 dpi ขนาดเท่างานจริง ใช้ Mode CMYK Color

- ไม่รับผลิตสีตาม Pantone หรือ Spot Colour

- งานที่มีตัวอย่างสี งานพิมพ์จะไม่ตรงตามตัวอย่าง 100% สามารถทำได้แค่ใกล้เคียงเท่านั้น

- สีบนหน้าจอกับสีบนกระดาษไม่สามารถเทียบสีกันได้

- งานพิมพ์จากโรงพิมพ์อื่นไม่สามารถยึดค่าสีได้ เพราะสีที่ใช้พิมพ์ต่างกัน

- งานเคลือบ OPP เงา / OPP ด้าน สีจะเพี้ยน +-15%

bottom of page