top of page
หน้าปก-Web--กระดาษรองแก้ว-รองจาน.jpg
ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png
กระดาษรองแก้ว Coasters
กระดาษรองแก้ว.png
ราคากระดาษรองแก้ว - กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ไม่เคลือบ
กระดาษรองจาน
กระดาษรองจาน-A3 (1).png
ราคากระดาษรองจาน ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ไม่เคลือบ

หมายเหตุ

 

- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% แล้ว

- ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ (ค่าออกแบบ 1 ด้าน 500 / 2 ด้าน 1,000)
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง

- ระยะเวลาผลิตงาน 5-10 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันสรุปแบบ กรณีเคลือบด้วย + 3 วันทำการ

- กรณีต้องการงานด่วน ควรมีไฟล์พร้อมพิมพ์มาให้ (AI, PDF, PSD.) ทางเรายินดีเร่งงานให้
- ค่าสีงานพิมพ์จริง +- ค่าความเข้ม/สว่าง จากค่าสีในไฟล์ โดยประมาณ 10-15%

- กำหนด Solotion 300 dpi ขนาดเท่างานจริง ใช้ Mode CMYK Color

- ไม่รับผลิตสีตาม Pantone หรือ Spot Colour

- งานที่มีตัวอย่างสี งานพิมพ์จะไม่ตรงตามตัวอย่าง 100% สามารถทำได้แค่ใกล้เคียงเท่านั้น

- สีบนหน้าจอกับสีบนกระดาษไม่สามารถเทียบสีกันได้

- งานพิมพ์จากโรงพิมพ์อื่นไม่สามารถยึดค่าสีได้ เพราะสีที่ใช้พิมพ์ต่างกัน

- งานที่มีขอบหรือเส้นขอบ งานตัดจะเห็นขอบไม่เท่ากัน 1-2 mm.

- งานเคลือบ OPP เงา / OPP ด้าน หรือ UV สีจะเพี้ยน +-15%

bottom of page