ข้อมูลการติดต่อ-lit (1).png

ราคาพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ไม่เคลือบ
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
- ค่าออกแบบ 500 ลูกค้าจะได้เฉพาะไฟล์ JPEG เท่านั้น กรณีต้องการ Ai. เพิ่ม 1,500 บาท (รวม 2,000)