top of page

เงื่อนไข Condition

 

การสั่งงาน

เมื่อลูกค้ายืนยันสั่งซื้อ สามารถโอนชำระพร้อมส่ง SLIP การโอนเข้ามาได้ทันที เจ้าหน้าที่จะนำงานส่งเข้าระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

ลูกค้าต้องแจ้งโอนก่อนผลิตเท่านั้น เพื่อไม่ให้งานล่าช้า


เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ยอดสั่งซื้อ ไม่เกิน 20,000 บาท ชำระ 100%

 • ยอดสั่งซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป มัดจำ 50% ที่เหลือชำระก่อนจัดส่ง

 • งานด่วน ชำระ 100% เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งค่ะ 

 

การชำระเงิน

 • ท่านสามารถชำระเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของทางบริษัท ลิตเติ้ล ดอทพริ้นติ้ง จำกัด เท่านั้น และต้องแจ้งโอนกลับทุกครั้ง ผ่านช่องทางที่ท่านสั่งซื้อ

 • กรณีสั่งจ่ายเช็ค ลูกค้าสามารถนำเข้าบัญชี บริษัท ลิตเติ้ล ดอทพริ้นติ้ง จำกัด ตามไฟล์แนบ  และส่งใบ Pay-in slip กลับมายังช่องทางที่ท่านสั่งซื้อ 

 • ถ้ามีการโอนชำระ 100% หากงานเสร็จก่อนวันนัด ทางบริษัทฯ จะรีบจัดส่งให้ลูกค้าโดยด่วน

 

การเปิดบิล
หลังจากลูกค้าโอนชำระ สามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการเปิดใบกำกับภาษีให้เจ้าหน้าที่โดยแนบ ภพ. 20 ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ หากไม่ได้แนบเอกสาร รบกวนตรวจสอบข้อมูลในการเปิดใบกำกับภาษีก่อนคอนเฟิร์มผลิต

 • ใบกำกับภาษีจะเปิดหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มผลิตแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม หากลูกค้าซีเรียสเรื่องวันที่ รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

 • ถ้ามีการแก้บิลภายหลัง ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป มีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท/ครั้ง**

 • กรณีต้องการแก้ไขบิลหลังวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แก้ไขบิลให้ทุกกรณี

 • ในกรณีลูกค้าเปลี่ยนที่อยู่บริษัท กรุณา แนบ ภพ.09 ทุกครั้ง

กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ลิตเติ้ล ดอท พริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50/929-930 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0145554001059

 

LITTLE DOT PRINTING CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

50/929-930 Moo 2 Bueangyitho Thanyaburi Pathumthani 12130

Tax ID : 0145554001059


เงื่อนไขการทำงาน
เนื่องจากมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก ลูกค้าควรเตรียมไฟล์ให้พร้อมพิมพ์ หากไฟล์ลูกค้าไม่พร้อม ทางเรามีบริการออกแบบ Artwork ให้ใช้บริการ โดยท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ปรับแก้ไฟล์ของลูกค้าเพื่อป้องกันความผิดพลาด 

การเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้หากมีความผิดพลาดจากทางบริษัท เช่น สีเพี้ยนเกินกว่า15% การพิมพ์ผิดไฟล์ ปัญหาจากระบบการพิมพ์และการไดคัท

 

กรณีที่ไม่สามารถเคลมได้ เช่น

 • ลูกค้าส่งไฟล์ผิดมาพิมพ์

 • ไฟล์ลูกค้าไม่ได้ทำขนาดจริงมาโดยให้ทางเราปรับให้

 • งานกระดาษหนา สีพื้นหนัก งานมีรอยพับ หากไม่เคลือบ จะมีรอยแตกของกระดาษ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับเคลม

 • งานพิมพ์ 2 หน้า ไฟล์ด้านหน้ามีสีหนัก ด้านหลังเป็นสีขาว มีโอกาสที่งานจะเลอะพื้นขาว แนะนำให้เคลือบ หากไม่เคลือบงานตัดอาจเลอะขอบ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับเคลม

 • รายละเอียดงานที่ลูกค้าแจ้งมา หากไม่ตรวจสอบอาร์ตเวิร์ตที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ตรวจสอบ แล้วลูกค้าคอนเฟิร์มผลิตมา จะไม่สามารถเคลมได้

bottom of page